Ons beleid voor duurzame ontwikkeling

Economisch

Polca is een economisch stabiele onderneming.

Sociaal

Een verantwoordelijke werkgever

  • • Polca biedt een stabiele carrière met een interressante meerwaarde.
  • • Polca leeft alle wettelijke regelgevingen op het vlak van verloning en beheer van het personeel na.
  • • Polca heeft in het bijzonder aandacht voor de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers.
  • • Sterke betrokkenheid m.b.t. de opleiding van medewerkers
  • • Een duidelijk omschreven en gedeeld beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid
Milieu

Een milieuvriendelijke onderneming

In ons beleid op vlak van duurzame ontwikkeling wordt er rekening gehouden met diverse aspecten - water, lucht, bodem, afval, ecologie en energie.

Terugdringen van het energieverbruik:

In 2017 drongen we de energie-efficiëntie-index met 25,25 % en de CO2-uitstoot met 30,55 % terug.

Naleven van de milieuverplichtingen:

Alle nodige vergunningen worden bijgewerkt (Econsult).

Ethische code

Ethical Code

Het bedrijf sluit aan een ethische code www.ethicaltrade.org.